DENTAPORT ZX OTR

Najnowsza technologia OTR zastosowana w systemie DentaPort ZX zapewnia optymalny moment obrotowy urządzenia (torque) zarówno w trakcie pracy przy użyciu standardowego ruchu rotacyjnego i recyprokatywnego. Mikropęknięcia i uszkodzenia pilników są całkowicie wyeliminowane.

  • Pomiar, opracowanie i polimeryzacja – wszystko za pomocą jednego urządzenia
  • Elektroda czynna (elektroda pilnika) zintegrowana z kątnicą zapewnia większą dlugość roboczą
  • Automatyczne funkcje bezpieczeństwa (Auto-Kontrola)
  • Opracowanie kanału za pomocą maksymalnie 3 pilników

Bezpieczne opracowanie kanału korzeniowego za pomocą nowej technologii OTR (Optimum Torque Reverse)

Najnowsza technologia OTR łączy w sobie zalety standardowego ruchu rotacyjnego oraz ruchu recyprokatywnego: urządzanie pracuje w standardowym ruchu rotacyjnym do momentu osiągnięcia wcześniej ustawionego maksymalnego momentu obrotowego. Kiedy obciążenie z jakim pracuje pilnik wzrasta urządzenie automatycznie przechodzi w tryb ruchu recyprokoatywnego – ruch pilnika 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przy zmniejszeniu obciążenia pilnik ponownie wykonuje ruch 180° zgodny z ruchem wskazówek zegara.